30 χρόνων ιστορία του ηλεκτρονικού χαρακτήρα που μεγάλωσε γενιές και γενιές μέσα σε ένα 18λεπτο video.

30 χρόνων ιστορία του ηλεκτρονικού χαρακτήρα που μεγάλωσε γενιές και γενιές μέσα σε ένα 18λεπτο video.Αναμνήσεις!