Έχεις φτιάξει στολή κάποιου χαρακτήρα από το κόσμο της Μέσης-Γης? Δήλωσε συμμετοχή στο cosplay διαγωνισμό Lord of the Rings & Hobbit 2015!!!