Δείτε τι μπορείτε να πάθετε εάν συνδυάσετε το αναψυκτικό Coca-Cola με τις καραμέλες Mentos!Δείτε τι μπορείτε να πάθετε εάν συνδυάσετε το αναψυκτικό Coca-Cola με τις καραμέλες Mentos!

Είναι μια αμερικάνικη μόδα, που προσπαθούν με το συνδυασμό αυτών των 2 προϊντων να φτιάξουν μια τεχνητή ρουκέτα, αλλά εάν δεν ξέρεις μπαίνεις σε κίνδυνο να δημιουργήσεις υλικές ζημιές ή να πάθεις κάτι τετοιο…