Ο διευθυντής καλλιτεχνικής κατεύθυνσης και illustrator Ed Natividad, εργάστηκε ως σχεδιαστής οχημάτων στο Batman v Superman: Dawn of Justice.Ο διευθυντής καλλιτεχνικής κατεύθυνσης και illustrator Ed Natividad, εργάστηκε ως σχεδιαστής οχημάτων στο Batman v Superman: Dawn of Justice.

Τα παρακάτω εμφανίζονται στα βιβλία, Batman v Superman: Dawn of Justice: The Art of the Film και Batman v Superman: Dawn Of Justice: Tech Manual.