in , ,

Acqua for Life Challenge 2011: Τα τελικά αποτελέσματα [Photos]

Από την 1η μέχρι την 31η Μαρτίου 2011, ο Giorgio Armani βοήθησε να προβληθεί η σημασία της πρόσβασης σε ασφαλές νερό.

Από την 1η μέχρι την 31η Μαρτίου 2011, ο Giorgio Armani βοήθησε να προβληθεί η σημασία της πρόσβασης σε ασφαλές νερό.Το όλο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Διεθνή Πράσινο Σταυρό, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε αυτό το σημαντικό θέμα. Αξιοποιώντας το Acqua di Gio και το Acqua di Gioia, δύο αρώματα που σχετίζονται άμεσα με το νερό, ο Giorgio Armani συνέβαλε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποστήριξης αυτής της πρωτοβουλίας, με ιδιαίτερη εστίαση στο Διαδίκτυο, μέσω της χρήσης μιας πρωτοποριακής εφαρμογής στο Facebook.

Από την πώληση κάθε μπουκαλιού αρώματος, διατέθηκαν 100 λίτρα ασφαλούς νερού. Επιπλέον, ένας μοναδικός κωδικός σε κάθε κουτί έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να διπλασιάσουν τη δωρεά τους, δημιουργώντας τη δική τους κοινότητα Acqua for Life στη σελίδα των φίλων του Acqua for Life στο Facebook. Στη συνέχεια, κάθε νέο μέλος της κοινότητάς τους οδηγούσε σε μια νέα δωρεά 10 λίτρων νερού, ενώ κάθε «like» ή/και «comment» των μελών της κοινότητας οδηγούσε αντίστοιχα στη δωρεά 1 λίτρου νερού. Τα μέλη έλαβαν ένα ψηφιακό προωθητικό κιτ, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Ο στόχος ήταν να εξασφαλιστούν 40 εκατομμύρια λίτρα ασφαλούς νερού για κοινότητες της Γκάνας.

Τελικά αποτελέσματα

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 43.314.986 λίτρα ασφαλούς νερού

3.003.786 λίτρα συγκεντρώθηκαν μέσω της πρόκλησης στο Διαδίκτυο

Δημιουργήθηκαν 5.331 κοινότητες στο Facebook

19.092 καταχωρήσεις (posts)

408.756 comments

2.303.568 likes

Τι έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα;


Τα σπουδαία αυτά αποτελέσματα θα δώσουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν συνολικά 16 κοινότητες. Η πρωτοβουλία Acqua for Life Challenge 2011 έχει ήδη ωφελήσει 10 κοινότητες που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Γκάνας. Οι άλλες 6 κοινότητες που θα βοηθηθούν βρίσκονται στην περιοχή Volta Region, στην άλλη πλευρά του ποταμού Volta.

Έτσι, περίπου 27.000 άνθρωποι συνολικά που ζουν σε 16 κοινότητες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό. Από αυτούς τους 27.000 ανθρώπους, περίπου 3.500 είναι παιδιά που θα απολαμβάνουν το νερό στο σχολικό τους περιβάλλον, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να τους προσφέρουν ασφαλές νερό όλη την ημέρα. Από τις εγκαταστάσεις αυτές θα επωφεληθούν επίσης 200 καθηγητές, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τον πρόσθετο εκπαιδευτικό χρόνο που θα εξασφαλιστεί και την αύξηση των παρουσιών στο σχολείο.

Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, περίπου 110 μέλη κοινοτήτων – κυρίως γυναίκες, οικοδόμοι και μηχανικοί – θα εκπαιδευτούν στη συντήρηση και την αναβάθμιση των συστημάτων, διασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη και βιώσιμη αξιοποίησή τους.

Το πρόβλημα του νερού παγκοσμίως και στην Γκάνα


Περίπου 900 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό. Η πρόσβαση σε ασφαλές νερό παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον κόσμο. Γι’ αυτό, το 2000 η διεθνής κοινότητα, μέσω του ΟΗΕ, έθεσε το στόχο να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές νερό μέχρι το 2015. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό στην υποσαχάρια Αφρική. Στην Γκάνα, μια χώρα 22,7 εκατομμυρίων ανθρώπων, 40% του αγροτικού πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές νερό.

Το 2008, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, από τους οποίους 1,3 εκατομμύρια ήταν παιδιά κάτω των πέντε ετών, έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται με την υγιεινή και το νερό, όπως η χολέρα και η διάρροια.

Το πρόβλημα αυτό αφαιρεί ζωές, και υπονομεύει την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών. Επιπλέον, η έλλειψη ασφαλούς και καθαρού πόσιμου νερού παρεμποδίζει την ανάπτυξη.

Ένα φυλετικό ζήτημα


Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες στην Αφρική και την Ασία περπατούν περίπου 6 χιλιόμετρα την ημέρα, για να μεταφέρουν νερό. Στις κοινότητες της Γκάνας που επωφελήθηκαν από την πρωτοβουλία Acqua for Life, οι γυναίκες αφιέρωναν 2 έως 3 την ημέρα σε αυτό το σκοπό. Τα παιδιά, ιδίως τα κορίτσια, συμμετέχουν ενεργά στις καθημερινές εργασίες, και βοηθούν τις μητέρες τους να μεταφέρουν νερό για το σπίτι. Αυτός είναι πολύτιμος χρόνος, τον οποίο θα μπορούσαν να αφιερώνουν στο σχολείο, στην ύπαιθρο ή σε αναπτυξιακές δραστηριότητες.

Πρόσβαση στο νερό και την εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 443 εκατομμύρια σχολικές ημέρες χάνονται κάθε χρόνο λόγω ασθενειών που σχετίζονται με το νερό και την υγιεινή. Ακόμα και όταν δεν είναι άρρωστα, τα παιδιά αφιερώνουν πολύ χρόνο στη μεταφορά του νερού. Η παροχή νερού στις κοινότητες δεν διορθώνει απλώς αυτή την κατάσταση, αλλά αλλάζει το προφίλ των κοινοτήτων, και προσελκύει δασκάλους που μπορεί να δίσταζαν να ζήσουν εκεί.

Τα συστήματα παροχής νερού


Η πρωτοβουλία Acqua for Life Challenge 2011 θα εξασφαλίσει την κατασκευή συστημάτων παροχής νερού σε 16 κοινότητες που θα επωφεληθούν από αυτή. Κάθε κοινότητα διαθέτει μια γεώτρηση και ένα πηγάδι κατασκευασμένο με ανθρώπινη εργασία, ενώ τα σχολεία είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, το οποίο εξασφαλίζει ασφαλές νερό για τα παιδιά στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον.

Οι γεωτρήσεις και τα πηγάδια που έχουν κατασκευαστεί με ανθρώπινη εργασία χρησιμοποιούνται ευρέως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελούν οικονομικά συμφέρουσες, αποτελεσματικές και απλές τεχνολογίες που διοχετεύουν νερό στις αγροτικές κοινότητες και τις κοινότητες γύρω από αυτές. Παρόλο που πραγματοποιούνται δοκιμές της ποιότητας στη διάρκεια της κατασκευής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το νερό δεν περιέχει επιβλαβή μέταλλα και ρύπους, το νερό που αντλείται από αυτά τα συστήματα συνήθως δεν χρειάζεται επεξεργασία, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την άντλησή του. Τέλος, η κατασκευή αυτών των συστημάτων δεν απαιτεί μεγάλα μηχανολογικά και κατασκευαστικά έργα, το οποίο σημαίνει ότι η εγκατάστασή τους είναι λιγότερο καταστροφική για το περιβάλλον. Τα συστήματα αυτά είναι αποκεντρωμένα και, συνεπώς, παρέχουν άμεσα νερό σε σημεία όπου είναι απαραίτητος αυτός ο ζωτικός πόρος, ενώ είναι εύκολα στη διαχείριση.

Αντιθέτως, τα συστήματα συλλογής όμβριων υδάτων χρησιμοποιούνται ελάχιστα σε περιοχές όπου τα στοιχεία βροχόπτωσης τα καθιστούν απαραίτητα. Και αυτά αποτελούν ένα οικονομικά συμφέρον μέσο που εξασφαλίζει ασφαλές νερό με ένα βιώσιμο τρόπο, και συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας νερού. Έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν έναν πολύτιμο πόρο σε περιόδους ξηρασίας ή καταστροφών.

Περιγραφή των συστημάτων


Τα συγκεκριμένα πηγάδια κατασκευάζονται με ανθρώπινη εργασία. Είναι κατάλληλα για περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.

Οι γεωτρήσεις εξασφαλίζουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Το νερό αντλείται με μηχανήματα από τους βαθιούς υδροφόρους ορίζοντες.

Τα συστήματα συλλογής όμβριων υδάτων απαιτούν την εγκατάσταση υδρορροών στις ταράτσες των σχολείων, και διοχετεύουν τη ροή των όμβριων υδάτων σε μια δεξαμενή χωρητικότητας 20.000 λίτρων. Αποτελούν άλλη μία οικονομικά συμφέρουσα και βιώσιμη τεχνολογία.

Η αποδοχή και η υποστήριξη από τις κοινότητες είναι ζωτικές, και θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Τα συστήματα θα παρέχουν νερό στις κοινότητες, και οι κοινότητες θα τα συντηρούν. Θα είναι υπεύθυνες γι’ αυτά, και θα εκπαιδευτούν στη συντήρησή τους. Σε κάθε χωριό, μια ομάδα αποτελούμενη από 7 έως 10 μηχανικούς, οικοδόμους και μέλη της κοινότητας έχει πλέον εκπαιδευτεί στη συντήρηση των συστημάτων. Βοηθήσαμε επίσης αυτούς τους ανθρώπους να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό ελάχιστων εισφορών που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των γεωτρήσεων και των πηγαδιών, όταν απαιτούνται σημαντικές εργασίες. Οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του νερού στις κοινότητες. Έτσι, στα 9 από τα 10 χωριά όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή, έχει επιλεγεί μια γυναίκα που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των γεωτρήσεων και των πηγαδιών.Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *